Apponyi a helyzetről

Szegedről jelentik lapunknak: A Szeged munkatársa meginterjuvolta Apponyi Albert grófot, aki az ujságiró kérdéseire a következőket válaszolta:

- Mit tart nagyméltóságod a közeljövő legsürgősebb tennivalójának?

- Ernyedetlen munkát a pénzügyek és a közgazdaság regenerációjára. A jogrendet itt-ott megzavaró egyes gyökerestől való kiirtását. A társadalmi békének a valóságban való helyreállitását.

- Hogyan itéli meg nagyméltóságod a jelenlegi kormány alakulását, lát-e abban haladást a józan és megértő politika és honépitő munka felé? Van-e bizalma Nagyméltóságodnak a kormány vállalkozásához?

- Erre határozott igennel válaszolok. A válság megoldásának módjában és annak eredményében olyan jelenségeket látok, melyek avval biztatnak, hogy a közelmult néhány hibája ezentul el fog kerültetni és a rendszertelenséget átgondolt rendszer fogja felváltani, még pedig az előző kérdésre adott feleletemben jelzett irányban. Én természetesen nem állithatom, sőt nem is merem remélni, hogy minden felmerülő kérdésben azonos lesz az én felfogásom a kormány felfogásával és ezért a szabad birálatnak jogát magamnak fenntartom.

- Pártonkivüli állásomban megmaradok, de ezzel a fenntartással melegen támogatom ezt az irányzatot, amelynek megindulását látom és amely semmiképpen sem jelent elhajlást a keresztény irányzattól, hanem csupán az átmeneti időben ahhoz tapadt némely kinövéstől. Minden esetre sokkal biztatóbban látom a helyzetet, mint még kevéssel ezelőtt.