Sulyos ellentétek Amerika és Japán között

A Neues Wiener Tagbiatt jelenti Hágából: Amerikából több olyan hir érkezett, amely arra enged következtetni, hogy Washington és Tokio között fokozódik a feszültség. A Daily News Londonból arról értesül, hogy az Egyesült- Államok és Japán között a helyzet már annyira sulyosság vált, hogy a Csendes-oceánon átvezető kábelek ellenőrzésének ügyében fennálló nézeteltéréseket most Wilson elnök áttette a szenátus külügyi bizottsága elé. Ez nagy jelentőségü karakterisztikuma a diplomáciai helyzetnek. A Daily News tudositója azt is közli, hogy a Csendes-óceán hegemoniájáért való verseny ma a tulajdonképpeni vitás pont.

A nézeteltérések közvetlen tárgya az, hogy Amerika vitatja Japán tulajdonjogát a Yap-szigetre nézve, amelyet annakidején Párisban igértek oda Japánnak. Ugyanekkor az amerikai képviselőház hadügyi bizottságának elnöke mondott éleshangu beszédet, amelyben a kölcsönös jóviszony megszavazásának legfőbb okaként Japánnak az Egyesült- Államok ellen irányuló agitációját jelöli meg. Amerika nem akar háborut, de már beigazolta, hogy tud verekedni is. Jogosulatlanok azok a panaszok, amelyek az Amerikába való japán bevándorlás megakadályozásáról szólnak, mert az Egyesült- Államok mindenféle bevándorlás ellen egyforma korlátozó intézkedéseket tesznek.