Az élet meghosszabitása

A modern orvostudomány ismételten foglalkozott már azzal a kérdéssel:lehet az ember, az állat vagy valamely növény élettartamát oly módon meghosszabbitani, hogy a természetes fejlődését más irányba tereljük? Demoll müncheni professzor ide vonatkozó tanulmányának eredményét közzé tette egy szaklapban.

E szerint több élőlénynek életét sikerült oly módon meghosszabbitani, hogy a szaporodását megakadályozták:ily eljárás mellet az egy évig élő növényekből több évig élő növények lettek, sőt néhány állat életét is meg lehetett hosszabbitani, nevezetesen az olyanokét, amelyeknél a szaporodási folymata életük végére esik vagy éppen ez a rendeltetése, milyenek például a rovarok. Az élet meghosszabbitásának egy másik módja abban áll, hogy az élőlényt egy vagy több fejlődési fázisának megismétlésére kényszeritik.

Arra is volt már példa, hogy valamely szerv ujraképződését idézték elő, mely eljárás az élőlény életét tényleg meghosszabitotta. A féreg agyvelejélt ha eltávolitják, ujra fejlődik, ami az életfolyamat meghosszabbitásával jár.csakhogy ez esetben tulajdonképpen az élőlény megsemmisitése történik, mert az agyvelő eltávolitásával az illető élő individuum élete megszakitást szenved s igy az élettartamának meghosszabbitása voltaképpen csak látszólagos.

Sikerült azonban nemcsak embriókból, hanem fejlett élő individuumból vett sejtszövetet továbbfejlődésre serkenteni. Az ilyen kisérletek során azonban az is kiderült, hogy az idősebb élő lényből vett sejtszövet csak akkor indult továbbfejlődésnek, hogyha fiatal individuum plazmájával segitették azt elő, de nem sikerült a kisérlet, hogyha idősebb individuum plazmáját használták fel.

Ebből a szempontból nézve: az élettartam meghosszabbitása tehát nem mondható lehetetlenségnek. Most még csak az a kérdés merül föl, vajjon nem lehetne-e nemcsak az individuum, hanem egy egész faj élettartamát meghosszabbitani. Ha sikerülne az egész fajnak ily irányu átnevelődlése:akkor az élettartam meghosszabbitásának problémája most már e faj minden egyes individuumára nézve meg lenne oldva!