Új-Guinea átkutatása

LUMHOLTZ KÁROLY norvég tudós azt tervezi, hogy Új-Guinea szigetét délről észak felé haladó irányban a magas és hóval borított hegygerinczen keresztülhaladva átkutatja. E kutatás kiterjed a sziget geológiai alakulatára, növény- és állatvilágára egyaránt.

Főként állattani szempontból érdekes LUMMOLTZ vállalkozása, mert a bernnszülöttek szerint a sziget rengetegeiben egy, még előttünk ismeretlen nagy emlős állat él. Néhány évvel ezelőtt egy angol utazó megtalálta e nagy emlős nyomait, de magát az állatot nem látta. LUMHOLTZ egyik szándéka, hogy ez emlős néhány példányát megszerezze.