A pozsonyi

Bácskai László kassai keresztényszocialista munkást az ottani kommunisták besugására egy ismeretlen legionárius elhurcolta a keresztélyszocialista párt irodájából.

A hadosztály-biróságon börtönbe vetették a védekezni nem tudó munkást s itt egy éjszakán át egy bőrkabátos állítólagos detektív egy másik polgári egyén társaságában ütlegelte azért, hogy bizonyos irredenta röpiratok terjesztését beismerje.

A megkinzott embert a Lenin-fiu a pozsony "proganda-iroda" rendeletére Pozsonyba szállították és bebörtönöztek. Ügyét a keresztényszocialista párt ismételt sürgetése ellenére is a kommunista propaganda tagok mindmáig még csak tárgyalni sem engedték.