Uj páncél buvárruha

A háboru befejezése óta nagy buzgalommal fáradoznak azon, hogy a tenger mélységéből kiemeljék az elsülyesztett nagy értékeket. Az eddigi buvárkészülékekkel csak rövid ideig tartózkodhattak a tenger mélyén.

Legutóbb, hosszabb kisérletezés után, uj páncél buvárruhát terveztek, amelyben a víz alatt éppen olyan szabadon vehetnek lélekzetet, mint a víz szine fölött. A ruha hónaljában két villanyfényszóró-készülék is van erősitve s ezek világitása mellett zavartalanul dolgozhatnak a buvárok.