Májusban cserélik ki a pénzt

A pénzügyminiszter nyilatkozata

Tőzsdén, magántársaságokban, kávéházakban – mindenütt, ahol több ember összeverődik – folyton-folyvást megismétlődik a hir, hogy a pénzt a legközelebbi napokban kicserélik. Mindig akadnak beavatottak, akik pontosan tudják a dátumot is, melyen a pénzügyminiszter idevonatkozó rendelete megjelenik. Egy ujságiró most kérdést intézett e tárgyban Hegedüs Loránt pénzügyminiszterhez, aki a következő, határozott hangu kijelentést tette: 

– Nem értem, hogy ilyen hirek miképpen kerültek forgalomba, mert a pénz kicseréléséről ez idő szerint szó sem lehet. Különben is megmondottam világosan és határozottan, hogy legfeljebb öt százalék lesz a levonás, – a mi a ténylegesen fölmerült költségek megtéritésére szükséges. – Tehát már ezért sincs ok semmi titokszerüségre. 

A helyzet most az, hogy nagyobb cimletek, t. i. 5000, 1000 és 100 koronás államjegyek rendelkezésre állanak, de kisebb cimletek nincsenek megfelelő mennyiségben s az egy- és kétkoronások pedig teljesen hiányzanak. 

Az előbbiek készitésére már folyamatban vannak a megfelelő intézkedések, utóbbiak nyomatását pedig valószinüleg az Osztrák-Magyar Bank nyomdájánál rendeljük meg. Ilyen körülmények között valószinü, hogy májusnál előbb aligha kerülhet sor a pénz kicserélésére.

Remélem, hogy ezzel a nyilatkozattal minden további szóbeszédnek vége szakad.