A hónap rövidhíreiből

Lánczy Leó meghalt

Január hó 26-án meghalt Lánczy Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnökigazgatója s a magyar pénzvilág legelső szaktekintélye. Temetése 28-án volt a Kereskedelmi Bank előcsarnokából óriási részvétel mellett. Az elhunytat Haypál Benő református lelkész szentelte be. A ravatalnál búcsubeszédet mondott Hegedüs Lóránt pénzügyminiszter is. 


„Orsó és Rokka” néven szövetkezet alakult a fővárosban, amelynek tagjai tisztviselők és tisztviselőnők, akik hivatali munkájuk elvégzése után a szövetkezetben háziipari cikkeket készítenek. Ezeket azután hazai kiállításokon és a külföldön értékesítik és a befolyó jövedelmet a tagok között szétosztják. Képünk a szövetkezet tagjai által készített munkákat mutatja be. 


Olcsósági hullám

Már érezzük a szelét az amerikai áramlatnak.
Az olcsósági hullám Németország, Ausztria és Magyarország határait is csapkodja már. Csak azért nem tud eljutni hozzánk, mert nagy töltést emeltünk eléje papirpénzből. Ha ezt a sok papirost elhordjuk, szóval kevesebb lesz a pénz, akkor egyszerre átömlik ide is az olcsóbbodás. Ezen dolgozik most a pénzügyminiszter is.

Javítani akarja a pénzünk értékét, amit csak úgy lehet megcsinálni, ha nem lesz belőle olyan sok, hogy szinte Dunát lehetne rekeszteni belőle. A vagyonából mindenkinek kell leadni majd valamit. A szegény ember semmit se adhat. Ne panaszkodjanak hát a gazdagok, ha kell adózniok. A sok szegény emberre kinszenvedés ez a drágaság. Ennek véget kell vetni. S ha jó lesz a pénzünk, akkor majd ide is átcsap az olcsósági hullám.

De itt is különös dologra jövünk rá.
Elsőnek megint a földmívelők terményei olcsóbbodnak. Esik a zsír ára, mert jön az amerikai zsír. E miatt olcsóbb a sertés s olcsóbb a kukorica. Az olasz rizs miatt megy le a bab és borsó ára. De hol maradnak az iparcikkek?! Hát már megint csak a termelők engedjenek?! Mégis azokat szidják „kapzsiaknak” a liberális pesti ujságok?!


Arankairtás

Az aranka tudvalevően sok szép heretáblát tesz tönkre.
Ez késztesse a gazdákat arra, hogy feltétlenül csak arankamentes magot vessenek. Ha valaki nem bizonyos abban, hogy magheréjében nincs aranka, küldjön félkiló heremagot postán a budapesti vetőmagvizsgáló állomásnak (Kitaibel Pál-utca 1.) s ez ingyen ad megbizható választ.

Ha pedig ilyen elővigyázatosság dacára is fellépne herésünkben az aranka, az arankás foltot kaszáljuk le, illetőleg daraboljuk le és zsákba tömve vigyük el a földről, hogy egyetlen szála se hulljon el, mert akkor az elhullás helyén új arankafolt fog támadni. Még jobb körülárkolva és megszárítva elégetni az arankás herét.

Maghere aratásakor a világért se kössük kévébe az arankás herét. Jó lesz cséplés előtt a cséplőgépet is alaposan megtisztogatni s ellenőrizni, nem csépeltek-e benne előbb arankás lóherét. A kiégetett foltra vessünk lóhere vagy bíborhere magvát. 


Erdélyben a magyar hadiözvegyek és árvák birtokait is kisajátítják

Erdélyben az oláh földmívelésügyi miniszter terve szerint a szászok kétszáz holdon aluli birtokai mentesek a kisajátítástól, viszont magyar hadiözvegyek, árvák és rokkantak, nemkülönben a magyar községek közlegelőknek szánt, száz holdon aluli birtokait is ki lehet sajátítani. Ehhez a hírhez nem kell megjegyzés – beszél magáért. 


Hatezer állatot öltek le Svédországban száj- és körömfájás miatt

A Svédországban fellépett száj- és körömfájás miatt 4000 darab szarvasmarhát, közel 2000 sertést és 400 birkát kellett hivatalosan levágatni. A kormány a levágott állatok tulajdonosainak több mint egy millió svéd korona kártérítést fizetett ki. 


A prémnyúl gereznájának kezelése

A lenyuzást igen óvatosan és gondosan eszközöljük, hogy véletlenül se messük át a bőrt. Majd fektessük reá (szőrös oldalával befelé) egy deszkára, feszítsük és simítsuk ki; azután vakarjuk le az irháról a zsírt, húst stb. és száraz, árnyékos, szellős padláson felfüggesztve szárítsuk ki alaposan. Ha már teljesen kiszáradt, vegyük le a deszkáról és őrizzük meg olyan helyen, hol molyok, egerek nem jutnak hozzá. Biztonság kedvéért jó lesz a prémeket 3-4 hetenkint kisszellőztetni, kiporolni, hogy a molyok be ne fészkelhessék magukat.