Fokozni akarják a vasutak teljesítőképességét

Mint megemlítettük már, az Iparosok Országos Központi Szövetkezete vezetősége lépéseket tett azirányban, hogy az ipari közmunkákhoz szükséges nyersanyagok és készárúk szállítását a vasutak soronkívül intézzék. Ezzel kapcsolatban a kereskedővilág is akciót kezdett, hogy a vasutak teljesítőképességét a lehetőség szerint fokozzák, ami az iparos és kereskedő érdekek szempontjából egyaránt elsőrendű fontosságú.

Az ipari és kereskedővilágnak ugyanis egyik legnagyobb panasza az áruszállítás nehézkessége, hiányossága és veszélye. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara április 2-án szakosztályülést tartott, mely az államvasutak árúszállításai teljesítményének hibáival foglalkozott. Gyömrey Sándor kamarai titkár részletes előterjesztést készített, amely felsorolja mindazokat az eszközöket, amelyekkel a mai technikai viszonyok között is az árúszállítást könnyebbé lehetne tenni. 

Mint értesülünk, az ülést a szakértőknek az a véleménye tette szükségessé, hogy az államvasutaknál a teljesítmény maximumát, amelyet a mostani szállítási és technikai viszonyok között el lehet érni, meg sem közelítik. A kamara előterjesztése elsősorban a forgalmi korlátozások és a szállítási engedélyek bürokratikus kezelése ellen hoz fel érveket, majd a kocsikiállítás, az ország határán eszközölt vagoncsere, a szállítmányok kisértetése és a munkaidő beosztása terén tapasztalt lehetetlen helyzetre mutat rá. Sürgeti a közlekedési tanács visszaállítását és beleszólási jogot kér az érdekképviseleteknek a közlekedési ügyeknek bel- és külpolitikai intézésébe. 

Érdeklődtünk több kereskedő, valamint szállító cégnél és meggyőződtünk arról, hogy a panasz minden téren helytálló, de azok nagyrészét a kocsi- és szénhiány és szomszédaink erőszakos intézkedései okozzák.