Nagyarányú áresés a bőrpiacon

A külföldön felhalmozódott nagy készbőrkészletek folytán Angliában, Amerikában és Németországban megindult áresés a legutóbbi 14 napon hozzánk is eljutott. A külföldi értékben való árcsökkenés még fokozódott a magyar koronának Zürichben való örvendetes javulása következtében, olyannyira, hogy a legutóbbi nyolc nap alatt pánikszerűen, eddig még elő nem fordult arányban estek az árak az egész vonalon.

A Nemzetközi Bőripari és Kereskedelmi Részvénytársaság március 1-én összes cikkeiről (Mauthner-, Wolfner-, Machlup-gyártmányok) a csökkentett árak melletti új árjegyzéket küldött összes üzletfeleinek, most már szívesen ajánlja minden cikkét korlátlanul, a különböző bóvli árúk hozzáerőltetése nélkül, azonban ezen árjegyzék már március 10-12-én újból tárgytalanná vált, mert az 5%-os árcsökkentést a piac gyári lerakatai, bizományosai és nagykereskedői 20-30%-os árcsökkentéssel messzire túlhaladták.

Ezzel azt hisszük, talán végleg megszűnik a Wolfner-, Mauthner- és Machlup-gyárak közös eladási irodájának, a Nemzetközi Bőripari és Kereskedelmi Részvénytársaságnak eddig egyedülálló irányító szerepe a magyarországi készbőrárakra vonatkozólag és megindul a teljesen szabadmozgású, egészséges konkurrencia, amely kell hogy az áraknál a világpiaci helyzetnek megfelelően végre kiegyenlítődéshez vezessen.

A jelenlegi piaci árakról pontos árjegyzést megadni lehetetlen, mert az árak még egyáltalán nem stabilizálódtak. Tájékozásképpen mégis közöljük, hogy vache oldalért 320-360 korona, vache crouponért 420-500 korona, vache hasszélért 240-300 korona, boxkalf belföldi 100-160 korona, boxkalf külföldi 150-180 korona, boxkalf színes 320-340 korona, chevreaux 150-250 koronát jegyeznek.