Megalakult az erdélyi autonóm-párt

Marosvásárhelyt mult héten a magyarság, Erdély vezetői értekezletet tartottak, amelyben elhatározták, hogy félreteszik az eddigi passzivitást és a politika arénáján fölveszik a harcot a betolakodott oláhokkal szemben. A szervezési előmunkálatok már folyamatban vannak és ezek két irányban indultak meg.

Szervezni fogják a megyei választások igazságos irányba való terelésére alkalmas választóközösséget, a másik pedig az ugynevezett kamarai és szenátusi választások előkészítésére vonatkozik. Az erdélyi magyarság elhatározta, hogy képviselőket delegál a bukeresti kamarába és szenátusba és ott szemtől-szembe meg fogja mondani a bitorlóknak, hogy a magyar nép egyetlenegy fia, sőt még az erdélyi románok se akarnak Nagyromániához tartozni.

Az előkészítési munkálatokat a következő körülmények érlelték meg. A különféle nemzetiségek lakta területen lakó egyes önmagukról megfeledkezett magyarok mandátumot vállaltak a román kamarába s így megbontották a passzivitáson nyugvó szolidaritást. Ott mint a magyarság képviselői az oláhok érdekeinek szolgálatába állottak s így az erdélyi magyarság akaratát nyilvánvaló hamis színben tüntették fel és a civilizált népeket a magyarok igazi felfogása, érzése, gondolkozása és akarata felől tévedésbe ejtették.

Ennek nem szabad többé megismétlődnie: ezentul az erdélyi magyarok a kamarába és a szenátusba fognak küldeni, akik a románoknak a szemükbe fogják megmondani az igazat. A marosvásárhelyi értekezlet elhatározásához csatlakoztak a szászok és az őrmények is.