Rövid hírek

A jugoszláv kormány megalaulása

Belgrádi távirat jelenti, hogy Pasics miniszterelnöksége alatt az uj kormány megalakult, a kormány programmjába vette a gazdasági kérdések megoldása mellett a szomszédokkal való jó viszony ápolásának fejlesztését is.


A fiumei kérdés

Gaviglia tábornok, mint római táviratunk jelenti, tárgyalásokba bocsátkozott a mg mindig Fiuméban tartózkodó D'Annunzió megbizottaival s megállapodott velük a város átadásának feltételeiben, a hadműveletek beszüntetésében és a további rend fentartozásában. A rendet fiumei milicia fogja fentartani.

A zágrábi sztrájk

Zágrábban a kommunista munkásság tudvalevően proklamálta az általános sztrájkot. A proklamáció közzététele nem járt a kivált sikerrel, mert a kommunistáknak tartott munkások jelentékeny része tovább folytatta a munkát.


Expanzio és irredenta

Politikai értelemben ezt a két szót legelső ízben ezelőtt 30 esztendővel használta luthriani Ermenogildo olasz kamarai képviselő, aki maga is kijelentette, hogy nem tudja, hogy melyik szót használja belső érzelmeinek kifejezéséül? Expanzio vagy irredenta? Expanzio, az ő magyarázata szerint, kifelé való terjeszkedési vágyat jelent, amely meg is volt az olasz nemzetben a tiroli, isztriai, fiumei, dalmáciai területeket illetőleg.

Az irredenta szó pedig a kifelé való gravitációt jelentette, vagyis inkább annak a gondolatnak a jelzésére szolgált, hogy az irredenta más országokhoz való tartozandóságának érzetét fejezi ki akkor, amikor az irredenta szót használja. Expanzionista tehát az, aki az állam területén kívül eső más területekre kíván kiterjeszkedni nemzeti okokból. Irredenta pedig az, aki kifelé gravitál. Imbrixni, mint az olasz irrendentizmus atyamestere, állandóan az expanzio szót használta, de a világ végesvégig irredentának nevezte.

Véres kommunista tüntetés Berlinben
Berlin, jan. 10.
Lustgartenben ma a kommunisták emlékünnepet rendeztek Liebknecht Károly és Luxemburg Róza emlékére, amelyen mintegy 6000 ember vett részt. A résztvevők ezután menetté alakultak és az Under den Lindenen áttörték a rendőrség sorfalát. Mikor a rendőrség a a tüntetőket szorongatni kezdte, hirtelen egy lövés dördült el, amely után még több lövés következett. A tömeg vad futással menekült. Az eddigi hírek szerint egy asszonyt hasba lőttek és egy fiatalembert egy lövés leterített. (Többen megsebesültek)