A király ma reggel féltízkor elhagyta Magyarországot

Szombathely, április 4.
Károly király holnap, kedden délelőtt fél 10 órakor visszaindul Svájcba. A három szalonkocsiból álló különvonat, amely IV. Károlyt vinni fogja, ma Budapestről Szombathelyre érkezett.

A király utazása lehetővé vált, miután Wenhard János dr. egyetemi tanár megvizsgálta és megállapította, hogy hőmérséklete 37.8 fokra szállt alá.

Szombathely, ápr. 4.

IV. Károly király meghült és az orvosok tanácsára a szombat és vasárnapi napot az ágyban töltötte. Kezelőorvosai Hauler Pál dr. megyei tisztifőorvos és Straz Gyula dr. kórházi főorvos. Az orvosok megállapították, hogy a légzőutak nyálkahártyája hurutos lett. Szombaton a király erősen köhögött, vasárnap azonban a köhögés alábbhagyott. Hőmérséklete szombaton 38.2, vasárnap 38 fok volt. Érverése mind a két alkalommal szabályos és erőteljes volt. A hétfőre virradó éjjel a közérzet javult.

Horthy kormányzó nyilatkozata
Horthy Miklós kormányzó fogadta az Universal Service tudósítóját s az ujságiró előtt Károly király látogatásáról a következő nyilatkozatot tette:
- Biztosíthatom róla, hogy Károly király váratlan látogatása a mai körülmények közt kellemetlen meglepetés volt, hiszen hirtelen történt ez és a kormány tudta nélkül. Kétségtelen, hogy a király jóhiszeműleg járt el, de meg kell állapítani, hogy kijátszották és borzasztóan félrevezették. Honvágyat is érzett, amit a játékban szereplők valószinüen szintén javukra fordítottak.
- Elhitették vele, hogy népe tárt karokkal várja. Nekem azután kötelességem volt megmagyarázni a királynak az adott pillanat helyzetének egészen különös voltát arról, amit elhitettek vele. Megérkezése Magyarországot és a magyar kormányt igen kellemetlen helyzetbe juttatta, különösen szomszédjaival szemben. A nemzet érdekére való hivatkozással kellett rávezetnem, hogy amilyen gyorsan csak lehetséges, ujra hagyja el az országot. Nem volt könnyü dolog megmondani királyunknak, Szent István szent koronája viselőjének, hogy hagyja el saját országának földjét, de a mai körülmények között ez kötelességem volt, annál is inkább, minthogy ezeket a körülményeket a magyar nemzet ma ellenőrizni nem tudja.

Andrássy a király elutazásáról
A Hétfői Hírlap munkatársa ma délután fölkereste Andrássy Gyula grófot, aki a helyzetre vonatkozóan a következőket mondta:
- Az események ma még nem érlelődtek meg annyira, hogy bővebben nyilatozhatnék. A király őfelsége beteg és így minden tárgyalás lehetetlen. Azt hiszem azonban, hogy felgyógyulása után a király a legrövidebb időn belül el fog távozni az országból.

- A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja várakozó állásponton van, minthogy még egyáltalában nem vagyunk befejezett tények után. Pártom most nem akar politikailag állást foglalni a történekkel szemben, mert meg vannak győződve róla, hogy minden ilyen állásfoglalás egy veszedelmet hozhat az országra.