Cseh-román megegyezés magyar területek árán

Take Jonescu kijelentései a kamarában a következő kijelentéseket tette:
- Románia védőszövetségre lépett Csehországgal. A védőszövetséget a két állam fele ratifikálta. Minthogy a békeszerződés egyes pontokban nem elégítette ki teljesen a román érdekeket, a bukaresti kormány a prágai kormánynyal folytatott tárgyalások révén barátságos uton rendezte ezeket a sérelmeket.

Csehország Románia javára hat községből mondott le, amelyek területe 172 négyzetkilométer, lakóinak száma pedig 10.000 lélek, köztük 7000 román és 3000 egyéb nemzetiségű.

Ennek ellenében Románia két községet engedett át Csehországnak, amelynek területe 60 négyzetkilométer, lakóinak száma pedig 9000 lélek, akik között mindössze 6 román akad.
A Máramarossziget és Szatmár közti müut Románia birtokában marad.

A Tisza balpartján egyetlen román község sem maradt többé cseh fennhatóság alatt.

Készül a katonai egyezmény is.

Bukarestből jelentik a M. T. I.-nak: Christescu tábornok vezetésével román küldöttség készül Prágába, ahol a Románia és Csehország között kötött védőszövetség értelmében megállapítandó katonai egyezmény részleteit fogják megtárgyalni.