Az éneklés haszna

Nem is hinné az ember, hogy az éneklésnek milyen jó hatása van a szervezetre, különösen a tüdőre. Erre vonatkozólag újabban igen alapos és pontos megfigyeléseket tettek az orvosok s kideritették, hogy alig van, a minek olyan tüdő-fejlesztő hatása volna, mint az éneklésnek.

Az ember rendes lélekzetvételével a tüdőben levő levegőnek csak igen csekély része körülbelül egy heted része cserélődik ki s csak az igen erős, mély lélekzős, - pl. mikor hegynek fölfelé mászik az ember, - frissiti fel kellő mértékben a tüdőben levő levegőt. Olyasformán van ez a dolog, mint a szoba szellőztetésénél.

Ha csak felületesen szellőztetünk, a szoba romlott levegője legnagyobb részben bennmarad s csak akkor tisztúl meg teljesen, ha az összes ablakokat hoszszabb ideig nyitva tartjuk. A tüdőben levő levegő azonban ártalmas gázakkal van keveredve, a mi a szervezetnek bajt okozhat s e mellett ez esetben elegendő savakat se kap a szervezet.

Az erős és mély lélekzetvételek gyakorlása mellett a tüdő befogadó képességét is fokozhatjuk. Erre pedig nincs jobb mód, mint a rendszeres énekgyakorlat. A rendes tüdejű ember egy lélekzetvételével körülbelül 3200 köbcentiméter levegőt tud ki s be lehelni, mig az énekes körülbelül 5000, az énekesnő pedig 4000 köbcentimétert.

A legnagyobb hátrányban a tüdő-csúcsok vannak a rendes, felületes szellőztetésnél a rosz levegő a szoba sarkaiban marad meg leginkább, ép úgy a tüdőcsúcsokban is legnehezebben megy a levegő kitisztulása s igy a tüdő szövetei itt lesznek legkevésbbé ellenállók a betegségek csirái ellen. Ezért van, hogy a tüdővész s egyéb tüdőbetegségek leggyakrabban a tüdőcsúcsokban kezdődnek. Csak az erős lélekzés tudja a tüdőcsúcsokból kitisztitani a levegőt.

Másik előnye a mély lélekzésnek, hogy a tüdőbe több vér gyűlik s az orvostudomány szerint valamely szerv fokozott vérteltsége a legjobb óvszer a tuberculosis ellen. Ebből az a következtetés volna vonható, hogy az énekesek és énekesnők nem igen kapják meg a tüdővészt s ezt számos előkelő német orvos bizonyitja is.

A tüdő szellőztetése e mellett fokozza a vérkeringést, előmozditja az anyagcserét s igy emeli a táplálkozási képességet. Ezért van, a miről az ember maga is meggyőződhetik, hogy az énekesek és énekesnők többnyire jól táplált egyének s gyakrabban fenyegeti őket az elhizás veszedelme, mint a lesoványodásé. Azt különben magán tapasztalhatja akárki, hogy az éneklés jó étvágyat csinál.

Ehhez járul még, hogy az éneklés a has- és egyéb izmok erős mozgásával jár, a mi igen jó torna az izmoknak s egyúttal az emésztést is előmozdítja. A nyak és mell izmai is erősödnek s ezzel erősebb lesz az egész test, bővűl a mellkas s így a termet is szebb lesz. Az éneklés által tehát, ha rendszeresen űzi az ember s nem hajtja mértéken túl, erősebb, egészségesebb s vidámabb lesz az ember.