A király legújabb arczképe

Alkalmunk van bemutatni királyunk kitűnően sikerült legújabb arczképét, mely Benczúr Gyula festőművészünk kiváló alkotása. Az életnayságban felvett kép, amelyhez Ő Felsége többször ült, angol ezredének egyenruhájában ábrázolja uralkodónkat s érdekét növeli az is, hogy a festmény ajándékúl készült az angol király számára.

A pompás keretbe foglalt képet Ferencz Ferdinánd trónörökös magával vitte Londonba, hova királyunk képviseletében, a sajnos, abban maradt koronázási ünnepélyekre utazott. A trónörökös a képet az angol királynak a Buckingham-palotában adta át, hol a gazdag képtár egyik diszét fogja képezni.