A Lambert-féle siklóhajó 1.

A siklóhajó alja lapos, merülése a lehető legcsekélyebb és légi csavar segítségével mozog. (1. kép)
Jó oldala a következő: 1. a hajónak nem kell haladás közben a vizet hasítania, tehát megszabadul a vízrészecskék szétválasztásával és áthelyezésével járó munkától; 2. nincs súrlódás a hajó oldalához, mert nincs bemerülés.

Haladáskor tehát csak a hajónak a vízfölötti részéhez súrlódó levegő ellenállását és a víz színén (a levegőnek és víznek emuzióján) siklás ellenállását kell legyőznie.
Ezen felül még más jó tulajdonságai is vannak:

1. haladáskor nincs merülése:nyugalomban a merülés 0.20 m.
2. menet közben a hajó után nincs hullámzás és vízhasíték.
3. mivel a szerkezet a víz fölött van, érzéketlen a leghevesebb áramlat és vízfolyás iránt is; a fölfelé és lefelé menet sebességében nincs észrevehető különbség;
4. a légi csavarja lehetővé teszi, hogy növénnyel benőtt vízben is haladhasson;
5. nagy sebességgel mozoghat.

Valójában nagyon kevés erő szükséges a nagy sebességgel haladáshoz. Sőt az a különös jelenség mutatkozik, hogy bizonyos sebesség elérése után a sebességet jelentékenyen növelhetjük jóformán minden további erőfeszítés nélkül. A Lambert-féle siklóhajót az angolok Mezopotámia folyóin és újabban a francziák a gyarmati folyókon a legnagyobb sikerrel használják és minden tulajdonságát, főként az erőkifejtés és a sebesség viszonyát alaposan tanulmányozták.

A rendes súlya körülbelül 2500 kg; csavarját 250 lóerős Salmson-mótor hajtja. Ha rajzon tüntetjük ki az erőkifejtés és a sebesség változását, azt tapasztaljuk, hogy 120 lóerő kifejtéséig a sebesség majdnem egyenletesen fokozódik (2. rajz), míg óránkinti 30 km sebesség elő nem áll. Ekkor a sebességi görbében hirtelen ugrás következi be; csak 130 lóerő szükséges 60 km és 160 lóerő 70 km óránkinti sebesség előidézésére, mely a szerkezet középsebessége. Ettől kezdve majdnem teljesen csupán csak a levegő ellenállása jut előtérbe s a sebességi görbe szabályosan növekedik óránkinti 90 km sebességig, mely a kereskedelmi hajósikló legnagyobb sebessége.

Tehát, hogy a hajósikló középsebességét, az óránkinti 70 km-t elérjük és fenntartsuk, mozgató erejének csakis a felére van szükségünk. Ezért a repülőgép csavarszárnyát gazdaságosan alkalmazhatjuk a vizi járóműre, még pedig oly mótor segítségével, mely az automobilokénak a tartósságával majdnem egyenlő.