Rekvirálnak

Akik nincsenek megelégedve azzal, hogy a teljes összeomlásból két év alatt a keresztény politika csonkaterületén s győztes hatalmak nyomása alatt nem tud paradicsomot varázsolni, azoknak figyelmébe ajánljuk, hogy nézzenek körül, mi történik a szomszédságban.

A csehszlovákok az idén is elrendelték a gabonarekvirálást.
Nincs is rendelet, hanem a zsupán (főispán) a maga kénye-kedve szerint veszi el a termést a földmívesektől alacsony áron. Mint halljuk, a legtöbb faluban annyi se marad, amennyi a termelő lakosság szükségletére elegendő. A magyaroktól többet vesznek el, mint a csehektől.

De nem különben megy a románoktól megszállott területen sem.
Maximálták a buzát 170 lei-re, ami a mi pénzünk szerint 700 koronát jelent. Aki ennél drágábban meri adni a buzát, attól egész termését elveszik 120 lei (500 korona) áron métermázsánkint.

A hires földreform is ott úgy fest, hogy a magyartól még a tíz holdat is elveszik sok helyen s amig a cseh legiónárius 500 sokolért kapja holdját, azt a magyar földmívelők 5000 sokolért kaphatják csak. 

Ott a panamás közigazgatás eszközli a reformot, nálunk a független bíróság. Nálunk már nincs rekvirálás, nincs maximálás. Mégis gondoskodik az állam a szegény emberek kenyeréről úgy, hogy megvásárolja részükre a gabonát szabad piacon. Mégis csak van különbség a kettő között…