A repülőgépek fejlődése a háború után 1.

A repülőgépek fejlődése a háború után mindinkább az óriási méretű repülőgépek készítésére irányul. Ezen a téren a levert és meggyötört Németország vezet. Francziaország aggódva, sőt félelemmel figyeli a melyet a repülőszerkezeten készítenek, háború esetén a hadakozás czéljaira is hasznosítható.

Azonban lehetetlen felsorolnunk mindazokat a különböző német gyárak állítanak elő s inkább csak a legújabb szerkezetek rövid ismertetésére szorítkozunk.

A repülés terén éppen úgy, mint a léghajózás terén kiváltnak a német Zeppelin-gyártmányok. A legutóbbi óriási Zeppelin-repülőgép az R. VII, melyet az 1. képen mutatunk be. Összesen 6 mótora van. Két-két mótor az oldalcsónakokban elhelyezve a toló csavarszárnyakat, míg kettő a főcsónakban a húzó csavarszárnyat mozgatja. Szárnyhosszúsága 43 m, lebegtető síkja 300 m2, mótorjai együttesen 1560 lóerősek.

A Siemens-Schuckert-gyár legutóbbi, 1917. évi óriási repülőgépét a 2. képen mutatjuk be. Lebegtető síkja 445 m2, szárnyhosszúsága 48 m, 6 mótora együttesen 1800 lóerős és a középponti csónakban két sorban, hármasával vannak elhelyezve. A mótorok négy csavarszárnyat mozgatnak. Két csavarszárny 2-2 lapáttal elől, két csavarszárny 4-4 lapáttal hátul forog. Amazokat egy-egy mótor, emezeket 2-2 mótor forgatja.

A repülőgép teljes súlya 16000 kg, melyből 6000 kg jut a teherre. A vele elért magasság 4500 m; átlagos sebessége 130 km óránkint.