A repülőgépek fejlődése a háború után 2.

Bréguet jelenleg újabb szerkezeten töri a fejét. Oly repülőgépet akar készíteni, melynek teljesen zárt csónakjába turbokompresszor-csoportot helyez el, mely mind a mótorok, mind az utasok számára sűrített levegőt szolgáltat, midőn a repülőgép nagy magasságra száll úgy, hogy a magasban is a rendes légköri nyomásnak megfelelő levegő álljon rendelkezésre. Reméli, hogy ily módon 10000 m magasságra is fölemelkedhetik.

Bár e felsorolt repülőgépek nagy haladást jelentenek, azonban még mindig messze vagyunk a biztos repüléstől. Nagy veszedelem a mótorromlás. Ezért látjuk, hogy a mótorokat újabban igyekeznek egyetlen gépkamrában, hozzáférhetően csoportosítani, hogy útközben a kisebb hibák kijavíthatók legyenek.

Továbbá nehézséget okot a meginduláskor és leszálláskor a térszín egyenetlensége. E nehézség annál nagyobb, mennél súlyosabb a gép. Azután a szerkezet még mindig bonyolódott, nagy tért elfoglaló és törékeny. S az sem utolsó kellemetlenség, hogy a repülőgépet szinjében kell tartani s ha földre száll, a színbe vontatni.

Ezért ma már megvan a törekvés arra, hogy a szerkezet külsejét teljesen fémből készítsék úgy, hogy az időjárás változásait a szabadban hagyva is kibírja. Azután, ha pl. valamely több mótorú repülőgépnek egyetlen mótorát is javítani kell, az egész repülőgép a javítás alatt pihen s a belé fektetett tőke haszontalanul hever. Ezért arra törekszenek, hogy a romlott mótort gyorsan kicserélhessék s a javítás így nem szünetelteti a repülőgép használatát.

Legújabban a Zeppelin-gyár talán ez ideig a legtökéletesebb új, egysíkű szerkezetet készítette, mely teljesen fémből van és 18 utast vihet magával. Négy mótora a lebegtető sík külső szélén elhelyezett, de a vastag lebegtető sík belsejében levő folyosó segítségével menetközben is megvizsgálható. A szerkezet súlya 9000 kg, melyből 3000 kg a teher. Szárnyhosszúsága 30 m. Egyébként a szerkezetet sok titokzatosság veszi körül. Azt hírlik, hogy 5 személylyel, óránkint 200 km sebességgel Berlinből New-Yorkba lehet vele szállni.

Mindenesetre a repülőgép-gyártás terén Németországé az elsőség. (V. ö. a La Nature 1920. és 1921. évi 2430., 2445. és 2446. számait.)

Bogdánfy Ödön.