A földreform sürgős végrehajtása

Bethlen István gróf miniszterelnök e hó 9-én tanácskozást folytatott a földreform gyors végrehajtása ügyében. A tanácskozáson a kormány több tagján kívül megjelent Tóth János, az Országos Földbirtokrendező biróság elnöke is. A tanácskozáson megállapodás történt arra nézve, hogy az igényjogosultak földigényének kielégítését a járadékrendszerrel könnyítik meg, melynek a búzavaluta lesz az alapja. 

A nagyobb birtokosok a földreform céljaira a biróság által megjelölt birtoktesteket arany frankra szóló kötvényekért lennének kötelezve átengedni, míg a földvásárlók a járadékot búzamennyiségben fizetnék. 

Legközelebb rendelet fog megjelenni, amely szerint az ezerholdon felüli birtokosok a vagyonváltságot természetben kötelesek végrehajtani és így négy-ötszázezer hold föld jut az állam tulajdonába. 

Ennek az igényjogosultak között való szétosztása azonnal kezdetét veszi.