Fogy a magyar lakosság

A Statisztikai Havi Közlemények szerint a magyar közigazgatás alatt álló területen 1921 második évnegyedében 20.370 házasságot kötöttek. A vegyes házasságok száma 3716 volt, az összes házasságok 18.2 százaléka; a keresztény-zsidó házasságok száma 226.

Az élveszülöttek száma a második negyedévben 53.493, vagyis ezer lélekre 27.2. Az előző évnegyedhez képest csökkent az arányszám, a mult év megfelelő negyedéhez képest 0.6 százalék emelkedés mutatkozik; a békeidőbeli arányokhoz képest azonban a születések száma még mindig igen kicsiny.

Az elhaltak száma 37.555, vagyis 119-el kevesebb, mint az első évnegyedben, de 4253-mal több, mint a mult év megfelelő időszakában.

A természetes szaporodás rosszabb eredményt mutat, mint akár az előző évnegyedben, akár a mult év megfelelő negyedében. Számszerint ezer lélekre 81 fővel szaporodott Csonkamagyarország népe.