Az Országos Köztársasági Párt Kossuth Lajos sírjánál

 Megírtuk volt, hogy az Országos Köztársasági Párt julius 17-ére nagygyülést hirdetett, melyen válaszolni akart Tasnády-Kovács József nemzetgyülési képviselőnek a párt ellen elhangzott vádjaira. A hirdetett köztársasági nagygyülést a főkapitány betiltotta s a főkapitány határozatát a belügyminiszter helybenhagyta.

A betiltott nagygyülés napján, délelőtt 11 órakor a párt vezetősége kivonult Kossuth Lajos sírjához s a sírt megkoszuruzta beszéd kíséretében. Dr. Nagy György elnök beszédében többek között a következőket mondotta: „Kossuth Lajos, ujra eljöttünk a te szent sírodhoz. A te hű tanitványaidat, a te politikai eszméd örököseit, a magyar republikánusokat a nemzetgyülésen egy képviselő zsidó gettó csőcseléknek nevezte. A vakmerő nemzetgyülési rágalmazó még a Te szent emlékedet is megtámadta, s megtagadta Tőled világtörténelmű elhivatásod bizonyosságát: Köztársasági meggyőződésedet.

A hatalom megtiltotta, hogy az ellenünk elhangzott rágalmat megcáfoljuk. De némaságra ítélve, összekötözve is erőseknek, győzhetetleneknek érezzük magunkat, mert velünk van a Te lelked, velünk van a köztársasági eszme ereje, melynek a nemzet akaratából diadalmaskodni kell. A nemzet életösztöne megérzi, hogy Magyarország csak mint Kossuth Lajos országa, mint nemzeti köztársaság töltheti be nagy hivatását.”