Károlyi Mihály, Szende Pál és Jászi Oszkár részére salvus conductust kér Ábrahám Dezső

Herceg Windiscgraetz ismert vádjai ügyében erélyes akcióra készülődnek ugy a Wekerle-, mint a Károly-kormány tagjai. A Wekerle-kormány tagjai nem hajlandók addig nyilatkozni a kérdésben, amíg Windischgraetz adataiba és állítólagos bizonyítékaiba bele nem tekinthettek, azonban – már jóelőre tiltakoznak még csak a feltevés ellen is, hogy ők bármi tekintetben is elnézők, vagy erőtlenek lettek volna gróf Károlyi Mihállyal szemben.

Más a helyzet a Károlyi-kormány sulyosan megvádolt tagjaival szemben. Ezek nem elégszenek meg egyszerű tiltakozással, hanem az agresszív támadással szemben az agressziv védekezés fegyveréhez nyulnak.

Igy dr. P. Ábrahám Dezső, a Károlyi-kormány volt igazságügyi államtitkára, volt szegedi miniszterelnök, szombaton megjelent a igazságügyminisztériumban és a következő kérést terjesztette elő:
1. Miután herceg Windischgraetz leleplezésében azt állítja, hogy ő (Ábrahám) Károlyi Mihály hazaáruló jelentéseit Svájcba vitte és azokat ott az ántánt politikusainak átadta s ennek fejében
2. a Károlyi-párti politikusok pénzt fogadtak el;
ezek a vádak csak ugy bizonyíthatók, ha gróf Károlyi Mihálynak módot és alkalmat adnak, hogy megjelenhessék a magyar bíróság előtt, éppen ezért a kormány adjon salvus conduotust gróf Károlyi Mihálynak, Szende Pálnak és Jászi Oszkárnak, hogy személyes szabadságuk biztonsága mellett hazajöhessenek, vallomást tehessenek és előterjeszthessék ellenbizonyítékaikat.

Ábrahám Dezső szerint e három vallomás nélkül a rendkívül sulyos hazaárulási vád, sem pedig annak ellenkezője nem bizonyítható. Éppen ezért feltétlenül ragaszkodik Károlyi Mihály kihallgatásához.

Az igazságügyminisztériumban az előterjesztett kérelemre Ábrahám Dezső azt a választ kapta, hogy miután a hazaárulási pör folyamatba tételével az ügyészséget bízták meg, terjessze elő kérelmét az ügyészségen.

Dr. Ábrahám ennek kapcsán még a szombati nap folyamán megjelent dr. Sztrache Gusztávnál, az ügyészség vezetőjénél, akinek tanácsára ma írásban fogja megismételni az igazságügyminiszteriumban előterjesztett kérelmét.