Viktor Emánuel és XIII. Alfonso Gyulafehérváron

Bukarest, jul. 3.
A román kormány a gyulafehérvári koronázás napját szeptember 27-re tüzte ki. Az előkészületi munkálatok már folyamatban is vannak s a román királyné a helyszínén személyesen adott direktivákkal akart gondoskodni a koronázás tartama alatt folyó ünnepségekben résztvevő családtagjainak nyugalmáról és biztonságáról.

A koronázáson jelen lesz Viktor Emánuel olasz, Alfonso spanyol király, Briand francia miniszterelnök és a kis-antant államainak fejei.

Az angol királyi házat a Wallesi herceg, valamint a román királyné rokonai fogják képviselni.

A hivatalos meghivottak száma meghaladja a tizezret, ehhez hozzá kell még számítani a katonaságot s azonkívül az érdeklődő bel- és külföldi közönséget.

A koronázási időre a román király azt szeretné, hogy egy, az összes pártokból alakított koaliciós kormány legyen az oldala mellett.

Nagyon valószínű tehát, hogy az Avarescu-kormány napjai meg vannak számlálva s rövidesen egy uj belátásosabb rezsim fogja felváltani a mostani katonai rémuralmat. A koronázási munkálatokkal szeptember 1-ére elkészülnek.