A csehek szemforgatása

A világlapok nemrégen közölték, hogy az ántánt főhatalmak külön missiót fognak meneszteni a felvidékre, ahol hatályosabban fogják ellenőrizni a csehek garázdálkodásait és elsősorban a tótok, aztán a magyarok és végül a németek protekturátusát fogja átvenni. Ezt a missziót az Amerikai Egyesült-Államok vezető emberiből állították össze. A föladata az lenne, hogy a felvidéki népet bizonyos mértékben fölszabadítsák a cseh elnyomás alól.

A csehek észrevették, hogy baj van és ezért különféle hízelgő kijelentésekkel elismerő, mondhatni magasztaló szavakkal nyilatkoztak a felvidéki magyar kulturális intézetekről, azt akarván elérni ezzel, hogy a cseh uralom ellen leginkább sorompóba álló magyarságot lecsöndesítsék vagy legalább is bizonyos mértékben a maguk részére megnyerjék.

Igy magyarázható meg a Prager Tageblott-nak az a kijelentése, amellyel égig magasztalja a felvidéki magyar kulturális intézményeket és nyiltan megállapítja, hogy a csehek képtelenek ilyen intézményeket létesíteni.