Magyarország ugyanakkora külföldi kölcsönt kaphat, mint Ausztria

Egyik olasz lap közlése szerint az ántánt-államok a hitelsegítő szervezetek tárgyalásánál Magyarország helyzetével is foglalkoztak. Olaszország kezdeményezésére kimondották, hogy Magyarország számára az ántánt-államok által legalább akkora hitelösszeg engedélyezendő, mint aminőben Ausztria részesül.

Eltekintve attól, hogy az ántánt-államok kötelessége úgy Ausztriát, mint Magyarországot gazdasági összeomlástól megóvni, Magyarország önmagában véve is a kölcsön visszafizetésére nézve több biztosítékot nyujthat, mint aminőről Ausztriánál szó lehet.

Olaszországnak ezt az álláspontját úgy az angol, mint a francia képviselők elvben elismerték, de hangsúlyozták, hogy a magyar kormány részéről egyelőre ilyen kölcsön iránt lépés nem történt; ezért csupán az ántánt elvi megállapodásáról van szó.