A magyarok nem állanak meg az osztrák határon

Bécs, szept. 11.
A bécsi lapoknak ahhoz a jelentéséhez, hogy olasz csapatok fognak Nyugatmagyarországra bevonulni, a Rote Fohne mai vezércikke jellemző kommentárt füz. Azt a látszatot, hogy a határok meg vannak védve, - írja a lap, - csak addig lehet föntartani, amíg Magyarországnak tetszik. Ez megmagyarázza, miért hazudik egyre-másra a kormány és a sajtója. Már jóval előbb, hogy az antant nevetséges jegyzékét Magyarországnak elküldötte, Schober hivatalosan kijelentette, hogy az antant közbelépett Magyarországon. Ez közönséges hazugság volt.

Jellemző, hogy az ilyen hazugságok mindig akkor keltek szárnyra, amikor a magyaroknak ujabb előretörése rémületbe ejtette a kedélyeket. A legutóbbi támadás nyomán Schober ujabb hazugsággal állt elő, kijelentvén, hogy Olaszország be fog avatkozni.

Most kiderül, hogy ez is csak hazugság. Az osztrák proletáriálusnak nem szabad Horthy kegyétől függni, hanem a saját védelméről önmagának kell gondoskodnia.

A Rote Fahne közöl továbbá egy felhívást, amely a munkásokat arra szólítja fel, hogy vegyenek részt a ma délután tartandó öt népgyülésen. A népgyülések napirendje: A fenyegető Horthy-veszély.
Mindenesetre jellemző a bécsi kommunista sajtó taktikája, hogy a hőn óhajtott cél eléréséhez, amely abban csucsosodik ki, hogy a proletáriátus végre felfegyvereztessék és ilyen módon a hatalmat magához ragadja, a legbiztosabb elvezető utnak a „Horthy-veszély” állandó emlegetését tartja.

A Rote Fahne fentebbi közleményét érdekesen egészíti ki a Neues Wiener Journal alábbi bécsujhelyi hiradása:
Általános az a nézet, hogy a magyarok csendőreink kivonulása után nem fognak megállni az osztrák határon.

Bécsujhelyen igen komolynak látják a helyzetet. A határvédelemről messzemenő módon gondoskodik. Bécsujhelyben a munkások már egy önvédelmi zászlóaljat alakítottak. (MTI.)