Hol van Pick harminc milliója?

Izgalmas hitelezői értekezlet – Pick nem sikkasztott – Visszavonják a feljelentést, hogy megkaphassák pénzüket.

Nagy szenzációt keltett a hir, hogy Pick Marcellt, a Magyar Merkur Bank R. T. igazgatóját a rendőrség őrizetbe helyezte. Ennek előzménye az volt, hogy Kardos Lipót feljelentette a bankot, mert február hó 8-án Bécsbe átutalt 600.000 koronát, amit 18-án még nem kapott meg. Pick Marcellt két detektiv átkisérte a rendőrségre Kőrös Artur rendőrtanácsos elé, aki azonnal megkezdte kihallgatását. Pick igazgató elmondotta, hogy a banknak harminc millió hiánya van.

Hamarosan hire ment ennek és a feljelentések egymást érték. Kiss István és Kőrös tanácsnokhoz közel nyolcvan feljelentés érkezett. A legnagyobb kárt, négy millió, Della-Vedella és Lusztig cég szenvedte.

Kihallgatták az összes feljelentőket, akik egyértelmüen azt vallották, hogy Budapesten átutalták a pénzt, de Bécsben a bank Donaugasse 27. alatti fiókjában folyton huzták-halasztották a kifizetést és végül megmondották, hogy nincs pénzük.

A feljelentőkön kívül még mintegy negyven-ötven ember károsult még ilyenformán, ugy hogy legalább százhusz kereskedő és tőzsdés vesztette el a pénzét. A bankban elvesztett pénz erősen hátráltatta a tőzsdén az üzletkötéseket.

Pick igazgató azt az óhaját fejezte ki Kőrös tanácsos előtt, hogy szeretne feleivel tárgyalni, mert ő ki tudja elégíteni a követeléseket. Kőrös tanácsos engedélyt adott erre és szombaton Pick Marcell a százötven érdekelt által összehivott értekezleten meg is jelent.

Az értekezlet.


Este 8 órakor ültek össze Merkur Bank Zrinyi-utca 1. alatti helyiségében a károsultak. Az értekezleten Vámbéry Rusztem dr. Pick védője elnökölt. Pick két detektív kíséretében jelent meg. Arra kérte feleit, hogy vonják vissza a feljelentést és adjanak neki mozgási szabadságot, akkor tizennégy nap alatt a követelések 50 százalékát kifizeti. Az értekezlet Löwy Róbert dr. indítványára héttagu bizottságot választott, mely meg fogja vizsgálni, hogy lehetséges-e az, amit Pick igért. Ha a bizottság ugy találja, hogy Pick teljesíteni tudja a vállalt kötelezettséget, ugy visszavonják a feljelentést.

A könyvszakértők véleménye szerint 30 millió passzivával szemben 50 millió aktiva van. Aktiva az a 18 millió, amit a bank az államtól követel. Ugyanis 1920. junius 1-én a bank által küldött futártól 10 millió K értékű valutát foglaltak le, még pedig egy 900.000 osztrák koronáról és 25.000 márkáról szóló csekket, 350.000 leit és 20.000 dollárt. Ezeknek az idegen valutáknak a kivitelére Picknek 1920. junius 2-án kelt 32.6262. szám alatt a pénzügyminisztertől engedélye volt. Az engedély azonban nem volt a futárnál, mert hamarabb utazott el, mint ahogy az engedély megérkezett. A futártól még százharmincmillió értékű küldeményt foglaltak le, amit más megbízók adtak át neki. Ennek a százharminc milliónak a 30%-át ki is adták a lefoglaló hatóságnak, a többit beszolgáltatták illetékes helyen. Ez a pénz azóta már a pénzügyminisztériumban van.

Október 22-én lefoglaltak a bankban 8 millió értékű valutát, mert az volt a gyanú, hogy Pick valuta csempészéssel foglalkozik. Pinterits törvényszéki irásszakértő ugyan beigazolta, hogy Pickre nem bizonyítható a csempészés, mégis lefoglalták a pénzt.

Az igazgató megbízásából, ügyvédje Hegedűs pénzügyminiszternél járt és kérte, hogy a miniszter utasítsa a Pénzintézeti Központot, hogy a banknak az állammal szemben fennálló 18 milliós követelésére teljes összegben adjon előleget. Ez az ügy most van folyamatban. A 18 millióból azonban birságokat és valószinűleg vagyonváltságot is le fognak vonni.

A roppant érdekes és a pénzügyi köröket erősen érdeklő ügyben folyik a vizsgálat. Picket nem tartóztatták le, egyenlőre azonban őrizetben marad addig, míg nem tisztázódik, hogy sikkasztott-e vagy sem.