Megegyezés a lábbelikészítő munkások munkabére ügyében

A Magyar Cipőgyárak Országos Egyesülete és a Lábbelikészítő Iparosok Országos Szövetsége, továbbá a Magyarországi Cipész, Csizmadia Munkások és Munkásnők Szakegyesülete által kiküldött közös bizottság az 1922. március hó 1-én és 10-én folytatott tárgyalás alapján, az alábbi pontozatokban foglalt megegyezést létesítette. 

Ezen megegyezés kiterjed az összes mechanikai cipőgyárakra, az azokban foglalkoztatott összes munkások és munkásnőkre, a kézműipar összes rendelt (váltó) munkát készítő műhelyeire, az azokban dolgozó összes aljakészítő heti- és darabbéres munkásokra, továbbá azon kézi tömegtermelő üzemek, műhelyekre, az azokban dolgozó összes darab- vagy hetibéres munkások és munkásnőkre, beleértve a felsőrészkészítőket is, amely üzemek, műhelyek tulajdonosai a Cipőgyárak Országos Egyesületének tagjai.

A létrejött megegyezés a következő: 
1. A mechanikai cipőgyárakra és a cipész kézműipari műhelyekre, üzemekre vonatkozó régi kollektív szerződések elvi részének érvényessége f. évi április hó 30-ig meghosszabbíttatik azzal, hogy a munkabérek április hó 15-én a jelen megállapodás 5. pontjában foglalt feltételek alapján revizió alá vétetnek. 

2. A rendelt munkát készítő műhelyek minden osztályában és a tömegtermelő kézműipari üzemekben a novemberi megegyezés alapján kialakult munkabérek 25%-kal emelkednek. Azon kézműipari műhelyekben, ahol köztisztviselő cipők készülnek, a köztisztviselő cipők munkabérének méltányosabb százalékos emelkedésére nézve a műhely vagy üzem tulajdonosa, a munkások bizalmi személye és a szakszervezet képviselője üzemenként külön-külön állapodnak meg. 

3. A mechanikai cipőgyárakban a köztisztviselői munkára való tekintettel a most fizetett munkabérek 20 százalékkal emelkednek és ez a béremelés április hó 15-én minden további nélkül 25 százalékra kiegészítendő. 

4. A munkabéremelés a f. hó 3-án, illetve 6-án kezdődő munkahéttől bír érvénnyel és 11-én, szombaton kifizetendő munkabérrel kerül elsőízben kifizetésre. 

5. Április hó 15-én úgy a mechanikai üzemekben, mint a cipőkézműipari műhelyekben és üzemekben a munkabérek újból emelkednek és pedig: ha a drágaság 6 százalékon felül legalább 10 százalékot ér el, 5 százalékkal, ha a drágaság 15 százalékot ér el, akkor 10 százalékkal. Az emelkedés hasonló arányban folytatódik. 

6. A megegyezés értelmében annak létrejöttének idejétől számított 8 napon belül a munkáltatók nyilatkozni tartoznak az új kollektív szerződés létesítése ügyében. Ha az új kollektív szerződésre vonatkozó tárgyalások megindulnak, azokat három hét alatt be kell fejezni.