Friedrich István a Tisza-pör másodrendü vádlottja

Kedden kezdődik a tárgyalás – Először Kéri Pált hallgatják ki

A budapesti büntetőtörvényszék előtt kedden reggel kezdődik az a monstre bünügy, amelyet Tisza István gróf volt miniszterelnök meggyilkolása miatt inditottak. A főtárgyalás elnöke Godó István dr. törvényszéki elnök uj ember a budapesti büntetőjogszolgáltatás terén. Neve azonban a magyar jogászéletben régen ismert és nagyarabecsült,. Mindössze 45 éves és jogászi pályafutása sikerekben igen gazdag. Mint törvényszéki jegyző feltünt nagy jogászi képzettségével, ugy hogy az igazságügyi kormány annak idején soronkivül nevezte ki birának. Birói müködését szülővárosában, Pécsett kezdte meg, a budapesti büntetőtörvényszékhez nemrég osztották be. A statárium kitüzése után a budapesti büntetőtörvényszék előtt lefolytatott Club-kávéházi zavargások ügyét, mint a rögtönitélő biróság elnöke vezette.

A Tisza-féle főtárgyalás első napja is rendkivül érdekesnek igérkezik. A perrendtartás által előirt formaságok lezajlása után, ugy hirlik, azonnal egy nagyobb összecsapása következik a védelemnek a váddal. Szóvá teszik a védők, hogy a perrendtartás értelmében képviselheti-e Ulain Ferenc dr. ügyvéd Almássy Denise grófnő sértettet. Kifogásolják, hogy ilyen minőségben vegyen részt a tárgyaláson, mert Ulain ferenc dr. a bünpörben tanuként is szerepel s igy csak akkor maradhat a főtárgyalási teremben, ha már tanuvallomást tett.

Az első tárgyalási napon lezajlik az elsőrendü vádlottnak, Kéri Pálnak kihallgatása is. Az eddigi jelek szerint Kéri Pál első kihallgatása során csak igen szükszavuan, álltalánosságban akar védekezni. Az egész védekezése csak ténybeli tagadás lesz és esetenkint akar foglalkozni a mindenkor felmerülő adatokkal. Ilyen körülmények között nincs kizárva, hogy már az első tárgyalási napon megkezdi a biróság a másodrendü vádlottnak, Friedrich Istvánnak a kihallgatását is.