Aki kétszer adta el a más házát

Érdekes feljelentés érkezett a hét végén a főkapitányságra. Dr. halász Andor ügyvéd feljelentést tett özv. Selymes Sándorné ellen, aki házát ügyfelének, Neiger Mártonnak eladta és az adásvétel megkötése napján az Ingaztalnforgalmi Közvetitő Iroda közvetitésével Scherer Lajosnak szintén eladta. A feljelentésre megindult nyomozás azután ujabb érdekes, sőt szenzációs fordulatot hozott, kiderült, hogy Selymesné sem Neiernek sem Scherernek nem adta el a házát. Az ügy előzményei a következők:

Április 23-án a Pesti Hirlapban megjelent egy hirdetés, amelyben a Tüzoltó-utca 16. számu házat kinálja megvételre Selymes Sándorné. A hirdetésre ketten jelentkeztek, Neiger és Scherer. Neiger jelentkezett először és elment a Hajós utca 4. szám alatti lakásba, ahol egy elegáns csinos urinő fogadta, megmutatta a telekkönyvi kivonatokat és megállapodott Neigerrel, hogy ügyvédje kiséretébe másnap felmegy Neiger ügyvédjéhez és ott meg fogják kötni az adásvételi szerződést. Délután az ingatlanforgalmi részéről megjelent egy megbizott a Hajós-utcai lakásban. Ott egy uriasszony Selymesné néven mutatkozott be, tárgyalt vele, majd megállapodtak, hogy másnap megkötik a szerződést az Ingatlanforgalmi irodájában. Ugyanis a közvetitő irodát Scherer megbizta a tárgyalás lebonyolitásával.

Másnap azután délután 3 órakor megjelent  a Hajós-utcai urinő Halász dr. irodájában és megkötötték az eladásról szóló szerződést rövid megbeszélés után. Az asszony szép szabályos betükkel irta alá a szerződésen: özv. Selymes Sándorné. A szerződés szerint jelzett 250,000 koronát azzal, hogy a szerződésben meghatározott időben lakásán várja a 820,00 egynehány korona hátralékot. Azután elment. Innen egyenesen az ingatlanforgalmi irodájába hajtott számozatlan kétfogatu kocsiján és a megbizott aki lakásán volt és igy „Selymesnét” már ismerte, bemutatta neki Scherert, akivel szintén megkötötték a szerződést. Scherer csak 200,000 koronát fizetett előre, a többi az átiratás megtörténte után volt esedékes. Három nap mulva a vevők, akik ismerik egymást, véletlenül talákoztak és meglepetésüktől alig tudtak szóhoz jutni. Mikor megtudták, hogy becsapták őket, siettek a rendőrségre és megtették a feljelentést. A detektivek kimentek a Hajós-utcai lakásba és Selymes Sándornét bevitték a főkapitányságra.
Bellio tanácsos azonnal maga elé vezettette és vallatóra fogta az asszonyt.
- Miért tagadja, hogy a házát el akarja adni?
- Kérem azt nem tagadom.
- Mikor volt fenn magánál Neiger a ház vételéről tárgyalni?
- Kérem énnálam nem járt senki a kérdéses időben, annál is inkább, mert Nógrád Verőcén voltam.
- A nóta vége az, hogy Selymes Sándorné bebizonyitotta, hogy nem is volt Pesten a kritikus két napon. A szembesitéskor pedig Neiger és Scherer kijelentették, hogy a hölgy nem azonos avval, akitől a házat vették. Nagy bocsánatkérések közepette bocsátották szabadon az uriasszonyt, de letartóztatták a keleti pályaudvaron Kolmann Hildát. Selymesnének egy távoli rokonát, aki Selmyesné távollétében eladta a Tüzoltó-utcai házat – kettőnek egyszerre.

Kolmann Hilda töredelmesen bevallotta bünét, mire a rendőrség letartóztatta. A 430,000 koronából 50,000 korona hiányzott, a többit megtalálták a leánynál a bőröndben, ami sok utra való elemózsiával volt megrakva, tekintve, hogy tulajdonosnője éppen cseh területre készült.