Szenzációs tanujelentkezések a Tisza-pörben

Percel Móric, Gábor Andor és Dezső Alajos tanuskodni akarnak – A védők Lovászy, Hock, Garami, Garbai és Kunfi kihallgatását kérik

- A Hétfői Napló tudósítójától.-

Hat hét óta folyik a Tisza-bünügy főtárgyalása, de az ítélet ma még messze van. Az első napokban 600 tanú megidézését kivánta, a vád és a védelem, de azóta több tanú kihallgatásától elálottak.

Ismeretes, hogy a biróság a Kéri Pál féle Otthon-beli órajelenet igazolására külön pótnyomozást rendelt el és a rendőrség utján jelentkezésre hivták föl az Otthon Kör mindazon tagjait, kik október 31-én délután ott megfordultak és hallották Kéri Pál inkriminált kijelentését. A felhivás egy héttel ezelőtt jelent meg a napi lapokban és ez idő alatt egyetlenegy tanú sem jelentkezett.

Errevonatkozólag mégis akadt egy tanú, aki a maga kihallgatását sürgeti és ez Dezső Alajos rajzolómüvész, aki jugoszláv megszállt területekről orvosi kezelés végett most került Bécsbe, és onnan jelentkezett dr. Gadó István törvényszéki elnök előtt kihallgatásra. Beadványában azt irja, hogy október 31-én kora délután felment az Otthonba, ott volt akkor is, amikor Kéri Pál megérkezett és mellette maradt az első perctől kezdve egészen távozásáig. Megfigyelte minden szavát, tudja kivel mit beszélt és részletes vallomást tehet arról a beszélgetésről is, amit ő folytatott Kérivel. Arra kéri a biróságot, hogy idézzék meg a főtárgyalásra és a biróság előtt eskü alatt kész vallomást tenni.

Dr. Godó főtárgyalási elnöknél, de a vádlottak védőinél, sőt Margalits vizsgálóbirónál is egyre-másra jelentkeznek a tanuk.

A legtöbb jelentkezés Bécsből érkezik, azoktól a diktatura után elhagyták az országot. Ezek terjedelmes beadványokat és leveleket küldenek Budapestre és kérik kihallgatásukat. Legutóbb Gábor Andor iró intézett beadványt a birósághoz, amelyben részletesen beszámol mindazokról a tényekről, amiket a Tisza-gyilkossággal kapcsolatosan tud. Elmondja, hogy a nemzeti tanács irodáját Magyar Lajos és Pogány József mellett ő vezette.

Ennélfogva mint közvetlen fül- és szemtanu vallomást tehet arról, hogy mi történt október 31-én a Nemzeti Tanácsban. Ismeri Kéri Pál szerepét. Tudja, mit csinált, hol volt Pogány József. Ott volt akkor is, amikor Kis Gyula a nemzeti Tanácsnál járt, hallotta azt a beszélgetést, ami Hatvany báró és Kéri Pál között lefolyt, tudja, hogy Zilahi Lajos ujságirónak Pogány József miért nem adott autót a Roheim-villához, látta és hallotta Nagy György dr. és Pogány József között lefolyt vitatkozást és letartóztatása idején sokat érintkezett a fogházban Sztanykovszky Tiborral.

A védők vasárnap értekezletet tartottak, ahol megbeszélték ma beterjesztendő indítványukat, amelyben a megszállt területeken lakó és a Bécsben élő tanuk kihallgatását kérik a biróságtól.
A legutóbbi napokban tanuképpen jelentkezett Perczel Móricz voltz főispán-kormánybiztos, aki a Tisza-gyilkosság utáni napokban sokat érintkezett Kéri Pállal, Fényes Lászlóval és Friedrich Istvánnal is, valamennyivel beszélt a gyilkosságról.

Kéri magából kikelve és dühösen azt mondta, hogy marhaság volt, sokat ártott az ügynek. Fényes László alávaló gazságnak mondta, amely beszennyezte a forradalmat. Friedrich pedig Csernyákról nyilatkozott.

A Tisza-bünügy mai főtárgyalása érdekesnek igérkezik, mert ma is jobbára olyan tanukat hallgat ki a biróság, akik Gaertnerre vonatkozóan tesznek vallomást. Steinitz Ödön, Gaertner sógora és Gaertner felesége is szerepel a tanuk között. Beidézték mára azokat az önkénteseket, akik október 31-én at Astoriában teljesitettek szolgálatot. Gaertner védője bejelentette a biróságnak, hogy Schuster Gyula dr. egyetemi tanársegédet kivánja alkalmaztatni, mint ellenörző orvosszakértőt.