A rézgálicz gombaölő hatásának magyarázata

A rézgálicz gombaölő hatásának magyarázata. Ámbár a gyakorlatban a bordói-lé használata olyan pompásan bevált és ma már az egész világon ismerik, még mindig nagy mértékben vitás a rézgálicz gombaölő hatásának magyarázta. A bordói-lé a permetezés után a növényen vizét veszti úgy, hogy végül mint bonyolultabb szerkezetű rézmészsó – 2 [CuSO4. 4 Cu(OH)2] Cu(OH)2 – szárad a levelekre.

Régebben azt képzelték, hogy az esővíz vagy a gomba által valamiképpen kiválasztott nedvek képesek valamicskét a részmészsóból feloldani, később azt állították, hogy a réz valamiként behatol a gazdanövénybe, annak asszimilációs munkája elősegíti s így erősiti az élősködő támadásával szemben.

Egészen másként hangzik azonban most az a magyarázat, melyet külön-külön Wortmann és Killing adnak (Wein und Rebe, 1919), kik közűl mindenik magának követeli az elsőséget. Szerintük a rézgálicz gombaölő hatásának magyarázatát a rézből eredő kisugárzásban kell keresnünk, ezen rézsugárzásnak van azon kettős hatása, hogy míg egyrészt megöli a gombát, másrészt fokozza az asszimilácziót.

Bármily szokatlanul hangzik is ez a magyarázat, Killing kisérletei alkalmasak arra, hogy meggyőzzék a kételkedőt is. Wortmann ugyanis rézlemezre csöppentett vízben vizsgálta a gomba elpusztulását, mely esetben még sem tekinthető kizártnak némi rézoldódás, Killing azonban ennek teljes megakadályozására kollódiumréteggel vonta be a rézlemezt és a gombaölő hatás igy sem maradt el.

Nemcsak réz, hanem más fém is hasonló tulajdonságú s a fémek e tekintetben sorozatba állíthatók. mely azonos elektromos vezetőképességük szerint sorozatukkal: ezüst, réz, aluminium, czink, vas, ón, platina stb. Ezüstsugárzás például 5 óra alatt öli meg az élesztősejtet, rézsugárzás 5 ½ óra alatt s így tovább.

Ha ezek az érdekes kisérletek végre tisztázni fogják teljes mértékben a rézgálicz gombaölő hatását, a gyakorlati életben is jelentékeny változások és fejlődés várható a növényhigiéne terén. Eddig ebben a tekintetben a tudományos számítás egészen hiányzott a növényvédelmi eljárásokban.

Dr. Rapaics Raymund.