Négy millió korona egy képért

Az Ernst-Muzeum XVIII. aukciója. Háromezer tárgy van a kiállításon.
A külföldiek nagy érdeklődése.

Az Ernst-Muzeum XVIII-ik aukciója ma veszi kezdetét, amikor is Pekár Imre gyüjteményéből, főuri és magánbirtokokból származó mütárgyak kerülnek árverés alá. Képekből, iparmüvészeti tárgyakból, fajanszokból mintegy háromezer tárgyat árvereznek el és a kiállított tárgyak mindegyike külön-külön is jelentékeny értéket képvisel.

Az Ernst-Muzeum kiállítását állandóan nagy közönség nézte végig. A tegnapi napon is zsufolásig tele voltak a muzeum termei és a közönség feltünő érdeklődése már előre is biztosította az aukció sikerét.
Az aukció március 20-án kezdődi és április negyedikén fejeződik be. A tizennégy napig tartó aukción sorrend szerint árusítják ki az egyes műtárgyakat. Az utolsó két napon a szőnyegekre és a butorokra kerül a sor.

A tárlaton 830 kép szerepel a legkiválóbb festőmüvésezktől. A magyar pikturát Aggházy, Benczur Gyula, Barabás Miklós, Berkes Antal, Bruck Lajos, Csók István, a szerencsétlen véget ért Csáktornyai Zoltán, Deák Elemér, Edvi Illés, Glatter, Kernstock, László Fülöp, Lotz Károly, Munkácsy Mihály, Mednyánszky, Telepi stb. képei képviselik. Ezenkívül a neves németalföldi, olasz és német festők is szép számmal vannak képviselve.

Az aukciónak kimagasló értéke Leonardo da Vinci Szent Anna harmadmagával című kompozíciója. Leonardo a festményéhez három kartont készített. A második karton ez, amely most árverés alá kerül. Ez a karton a müvésztörténet irodalmában Plettenberg – Esterházy-karton néven ismeretes. Mindeddig az Esterházy-család birtokában volt és legutóbb Esterházy Pál gróf budapesti palotában őrizték.

Leonardonak ez a képe a külföldön is nagy feltünést és érdeklődést keltett. A képre számos ajánlat érkezett, a legtöbbet egy külföldi konzorcium igérte, amely négymillió koronát igér a festményért.
A Leonardo-kép szombaton kerül árverés alá, amikor is a kiállítás legértékesebb tárgyait fogják kiárusítani. Nagy érdeklődésre tart számot Munkácsy Mihály "A falu hőse" című festménye, XVII-ik századbeli vázák, csészék, tányérok, fajanszok és különböző antik ezüsttárgyak.

A textiltárgyak között számos terítő, himzett sáv, himzett kép, kinai kabát, empire női ruhák, kasmir kendők, keleti szőnyegek szerepelnek. Rendkívül értékes a fa- és butorkiállítás is. A XVII-ik századbeli asztalszekrények, üveg- és fegyverszekrények, csillárok, álló órák, karosszék, különböző fafaragványok, biedermeier, barok, neobarok és empir stilusukkal kiegészítő részei a műértékben gazdag XVII-ik aukciónak.