Elektromos áram igen nagy ritkítású gázban

Gázban elektromos áram csak akkor haladhat, ha töltött részecskék, ionok és elektronok vannak benne. Az elektromosságot ezek a mozgó részek szállítják. Ha a gáz ritkítását az elérhető mértékig fokozzuk, akkor ionok és elektronok nem keletkezhetnek benne, tehát áram sem jöhet létre.

Lilienfeld azonban egyes régebbi megfigyeléseiből azt következtette, hogy különös esetekben igen nagy ritkítású gázon is lehet áramot átbocsátani. Ez akkor áll elő, ha az elektródok csak néhány mm-nyire vannak és az anóddal szemben levő katód csúcs- vagy ékalakú. A két elektród között akkora a feszültség, a mekkora 8-10 cm hosszú szikra keltésére elég. Ekkor az áramerősség 5 milliampčre, de elérhet 50 milliampčret is.

Az áram erősségének az anód fölmelegedése szab határt. A katód sötét és hideg marad. A kisülés több katódsugárnyaláb alakjában megy végbe, mindegyik nyaláb kis keresztmetszetű és nagy sűrűségű.

Mende Jenő.