Az öngyilkos barátnője

A törvényszék enyhitő körülménynek tekinti a szerelmet

- A Hétfői Napló tudósítójától.-


Tipikusan nagyvárosi tragédia utolsó fejezete játszódott le a budapesti törvényszék II. emeleti tárgyalótermében. Vas Lajos Táblabiró tanácsa előtt.

Hetekkel ezelőtt Péchy Erzsinek, a népszerű művésznőnek, György nevű testvéröccse öngyilkos lett és meghalt. Péchy György már fiatal korában szerelmes volt báró Gullmann uradalmai egyik gazdatisztjének szép, fiatal feleségébe. Blaun Jánosné, Klein Jolánba. Hónapokon keresztül próbált udvarolni a szép asszonynak, de jött a háboru, Péchynek el kellett mennie a harctérre.

A forradalom kitörésekor Péchy hazakerült s ekkor a fiatal ember közös elhatározás folytán Budapestre szöktette barátnőjét. Itt együtt éltek: azonban a férfi szerelme nem tartott sokáig, kiábrándult Blaunnéból és elhagyta.

Az asszony minden támasz nékül, az éhségtől kényszerítve, lassanként mindenét eladogatta. Végső szükségben elszegődött Faragó Gézáné Boráros-téri vendéglőshöz pincérleánynak.

Egy este a vendéglőben megjelent Péchy György s ujra udvarolni kezdett az asszonynak. Blaunné, hogy gavallérját végleg magához kösse, szegényes ruháját uri ruhával akarta felcserélni. Lopni kezdett….

A lopott holmikat, élelmiszert, pénzt felvitte gavallérja lakásába, ahol nagy vacsorákat és cécókat rendeztek. A vendéglősné utóbb rájött a lopásokra és feljelentést tett a rendőrségen, ahol Blaunné rövidesen mindent bevallott.

Amikor Péchy Györgyöt kérdőre vonták a történtekért, öngyilkos lett. Az asszony pedig folyton csak azt hangoztatta, hogy azért lopott, mert szégyelte barátja előtt rongyos ruházatát.

A nap egy pillanatra eltünt a felhők között. A tárgyaló teremben félhomály lett egyszerre. Az asszony ott állott kopott ruhájában, fiatalságának teljes pompájában birái előtt.
- Miért tette ezt? – kérdezte az elnök atyai hangon.
- Szerettem! – mondta egyszerűen a bűnös asszony.
Az elnök pár percnyi tanácskozás után kihirdette a törvényszék itéletét.

- Két évi fegyházra itélte a biróság magát! A törvényszék enyhitő körülményül vette azt, hogy nagyon szeretett.
Az asszony csöndesen bólintott és belenyugodott az itéletbe….