Rövid hírek

Antibolsevista mozgalom Archangelskben
Reval, december 4.
(Havas) Archangelsk vidékén antibolsevista mozgalom támadt. Kommunistákat megöltek, szovjet-tanácsokat felosztottak. Turkesztánban is zavargások ütöttek ki. (MTI)


Befejeződött a Nyugatmagyarország katonai megszállása
Bécs, december 4.

Hivatalosan jelentik: Nyugatmagyarország katonai megszállása befejeződött. (MTI)

A Pasics-kormány lemondása

Belgrád, december 4.

(Avala) Pasics Miklós miniszterelnök tegnap benyujtotta az egész kabinet lemondását. A király elfogadta a lemondást és a nemzetgyülés elnökének meghallgatása után ujra Pasicsot bizta meg a miniszterium megalakulásával. A válság okai a radikális és a demokrata párt közötti nézeteltérésben rejlenek. Pasics kijelölt miniszterelnök ma egész nap tanácskozásokat folytatott. (MTI)

Schober kancellár a bécsi zavargásokról
Bécs, december 4.
Schober szövetségi kancellár a Neue Freie Presse egyik munkatársával beszélgetést folytatott a csütörtöki bécsi eseményekről. A kancellár közvetlen tetteseknek csakis azokat a kétségbeesett és bünös elemeket tekinti, amelyek minden nagyvárosban megtalálhatók. A beszélgetés további során a kancellár ismét a külföldi hitelsegítséget sürgette és így fejezte be nyilatkozatát: Csak valamennyiünk egyesült ereje védheti meg sokat szenvedett népünket további sulyos megrázkódtatásoktól és csak az biztosíthatja Ausztriát és Bécset, hogy ugy mint eddig, ezentul is Középeurópa nyugalmának és rendjének tényezője marad. (MTI)