Fényes László ragaszkodik Dénes Aladár tanuságtételéhez

Lengyel Zoltán kihallgatása - A Tisza-pör tárgyalása

A Hétfői Napló tudósítójától.

A Tisza bünpörben a tanuk kihallgatása már a vége felé közeledik. Tulajdonképpen dr. Ulain Ferenc egy héten át tartó vallomása után csak egy jelentősebb tanu kihallgatása van hátra: dr. Lengyel Zoltáné.

Dr. Lengyel kihallgatása minden valószinüség szerint ma kezdődik, de ennek terjedelme korántsem lehet akkora, mint Ulainé volt, mert Lengyel a katonai tárgyalások során Sztanykovszky védője volt és arról egyáltalán nem vallhat, amit védence révén tudott meg. Még akkor sem szabad vallomást tennie erről, ha Sztanykovszky a titoktartás kötelezettsége alól föloldaná. Dr. Lengyel kihallgatását megelőzően irásszakértőket, majd orvosszakértőket hallgatják ki.

Hátra van még Dénes Gy. Aladár kihallgatása, aki bár a gyilkosság érdeméről semmit sem tud, mégis kihallgatja a biróság azért, mert Fényes ehhez ragaszkodik. Ismeretes, hogy Fényes és Dénes Gy. Aladár között ádáz ellenséges viszony van.

Fényes hirlapi riportja folytán tartóztatták le Dénest, a Műszerüzem akkori igazgatóját, különböző visszaélések gyanuja miatt. Később a biróság Dénest felmentette, mire hamis vád címén Dénes fordult Fényes ellen. Az elnök előtt kijelentette Fényes, hogy semmiképpen sem akarja elengedni Dénes tanuvallomását, mert azt akarja, hogy egy gyülölködő ellensége mindent mondjon el, amit csak róla tud.