László László kihallgatása a rendőrségen

Hipnózissal követett el betöréseket – a kettős öngyilkosság oka szerelmi dráma.

A kettős szerelmi dráma, amelynek szereplői László László és Knies Emma voltak, most jutott el a lefejezéshez. A rendőrség tegnap hallgatta ki László Lászlót, akit mindeddig a rabkórházban kezeltek könnyebb természetű sebsérülésével.

A 22 éves fiatalembernek igen zajos a multja. A katonai hatóságok március hónapban szökés, rablás és lopás büntette miatt körözőlevelet adtak ki ellene és csak most, az öngyilkosság révén sikerült a körözés alatt levő Lászlót feltalálni.

László ugyanis annak idején megszökött a katonai szolgálat alól és különböző büncselekmények révén tartotta fenn magát. A nyomozás adatai szerint László számos betöréseslopást követett el magánlakásokban, még pedig hipnotizálás révén.

Barátai révén kifürkészte, hogy a cselédségen kívül melyik lakásban nem tartózkodnak otthon. Rendszerint esténként valamilyen ürüggyel megjelent a kiszemelt lakásban és a cselédlányt erős szemszuggesztióval a hatása alatt tartotta. Ijesztő nézésétől a szegény kis cselédek valósággal trancc-állapotba estek és így László a cselédségek előtt a legnagyobb nyugalommal fosztotta ki a lakásokat.

A rendőrségre annak idején számos ilyen feljelentés érkezett, a rablás hihetetlennek hangzó körülményeinek azonban nem igen lehetett hitelt adni s ezért a cselédeket gyanusitották a lopásokkal.

László a lopott dolgok értékesítése révén befolyt pénzből spiritiszta kört alapitott, amelyet az ily módon szerzett pénzösszegekből tartott fenn. Állandóan nagyon pénzösszegek voltak nála, amelyekből még nőknek is juttatott.

A főkapitányságon tegnap délelőtt hallgatta ki Lászlót dr. Risztles Lázár rendőrkapitány.

László a vallomásában elmondotta, hogy több mint hét éve foglalkozik a spiritizmussal. Azonban a szeanszokon mindig csak mint médium szerepelt, mert hipnotizáló erővel nem bírt. Szorgalmas látogatója volt Schenk spiritista előadásainak és azoknak a hatása alatt határozta el magát arra, hogy a spiritizmussal komolyan fog foglalkozni.

Erre a célra spiritiszta könyveket vásárolt és eleinte könyvekben tanulmányozta a spiritizmus rejtelmeit. Később szeánszokra járt el, majd megalakította a Nincstelenek klubját, amelynek tagjai csakis spiritizmussal foglalkoztak.

Ezeken a szeanszokon szellemeket idéztek meg, amelyek a tulvilági élet gyönyöreit hangoztatták előttük, ugy hogy valamennyien bizonyos tulvilági kényszer hatása alatt gondoltak a halálra. A titokzatos szellem hivó szavára előtte hatan követtek el öngyilkosságot.

Lászlóra különben egy magát Ráhel-nek nevező fekete szellem volt hatással, aki trance-állapotában állandóan hivta a tulvilágra, hogy Lászlónak már csak a halál után elkövetkező uj élet ád enyhülést és nyugodalmat. – Hallgattam a szellem szavára – mondotta László – és egy évvel ezelőtt egy József-köruti vendéglőben öngyilkossági kisérletet követtem el. Szinte megmagyarázhatatlan módon jutott a revolver a zsebembe. Az utcán több izben önmagamtól is trancc-állapotba estem. Azt sem tudom, hogy jutottam be a vendéglőbe és hogyan lőttem magamra.
- Knies Emmával közösen határoztuk el, hogy öngyilkosok leszünk. A szülei máshoz akarták feleségül adni és ezért választottuk a halált. Ő volt az erősebb, ő benne több akaraterő volt, mint bennem és ezért használta ő a fegyver helyettem.

László a leghatározottabban tagadja, hogy a leány hipnozis hatása alatt követte volna el az öngyilkosságot. A kihallgatott tanuk azonban mind László ellen vallanak, vallomásukat azonban egyetlen pozitivummal sem tudták bizonyitani.
A rendőrségnek mindössze néhány levél van a birtokában, amelyeket László öngyilkossága előtt a hozzátartozói részére irt és amelyekben bucsut vesz tőlük. A levelekben azonban sehol sem tesz említést a spiritizmusra vonatkozólag.

Lászlót kihallgatása után visszakisérték a cellájába és ma viszik a katonai hadosztálybiróságra, ahol korábbi büncselekményeiért vonják kérdőre. Valószinű, hogy Lászlót ezután rövidesen az ügyészség Markó-utcai fogházába viszik, ahol az eljárást tovább folytatják ellene.