Detronizálás után

A nemzetgyülés folyosóján a vasárnapi ülés után igen élénk élet volt azon a részen, ahol a kisgazdapárti képviselők szoktak tartózkodni. Valami sulyos politikai kérdések nem kerültek felszinre ez alkalommal, de valami erős ellenzéki hangulatot lehetett érezni az agráriusok között, akik között megjelent ma Rassay Károly is Kerekes Mihály társaságában. Rassayt, dacára ellenzéki mivoltának, nagy melegséggel fogadták, aminek titka az, hogy ő volt az, aki az egész detronizációs vitában a legnivósabb szabadkirályválasztó beszédet mondta.

Rassay hosszan elbeszélgetett nagyatádi Szabó Istvánnal és Mayer Jánossal, majd egész csoport képződött körülöttük. Mayer János arról panaszkodott, hogy a földbirtokreform végrehajtása sehogy sem megy. Sőt vannak a régi rendszerhez tartozó politikusok, akik megint és ezuttal a földbirtokreformmal kapcsolatosan is azt kezdik hirdetni, hogy ezt a törvényt egy paraszt-parlament hozta és igy ez a törvény nem is hatályos.

- Ezek az emberek azt hiszik – mondta Mayer – hogy ide majd egy más parlament fog jönni.
- Én is ebben a hitben vagyok – felelt Rassay – de én másféle parlamentet képzelek, mint azok az urak.
- Igen, - folytatta Mayer János – a mezitlábasok fognak jönni, akik könyörtelenül hajtanak majd végre mindent. Ezek az urak vakok és nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem tudják megérteni, hogy mi milyen konciliansak, engedékenyek vagyunk, ők azonban tovább is a vulkánon táncolnak és borotvaélen korcsolyáznak.

Eteki Károlyra is ráragadt az agrarius hangulat és egy csoportban azt fejtegette, hogy megint a gazdákat vádolják a drágaság felidézésével, amikor a gazda mindenét olcsón adja el. Zalában ma is négy korona egy liter tej, csak mire Budapestre jut, akkorra lesz husz korona. Panaszkodnak – mondotta – a buza árának drágulása amiatt zugolódott, hogy a lapok a buza. A gabonát már régen összevásárolták a malmok, meg a kereskedők és csak azután kezdték meg fölverni az árakat, amikor a gazdától már elszedték.

Egyik-másik kisgazda képviselő amiatt zugolódott, hogy a lapok szinte egyérteműen menesztik nagyatádi Szabó Istvánt a miniszteri székből. A hirt ugyan, hogy távozik, senki sem cáfolta meg. Berky Gyula viszont azon méltatlanokodott, hogy az egyik liberális lap azt írta nagyatádi Szabóról, hogy – titokban köztársasági pártot szervez.

- De hiába akarnak neki ártani – mondta – mert annál többet használnak neki.
Ez volt ma a hangulata a detronizálás után.