Estély a Múzeumban

Estély a Múzeumban. Az ünneplések nem hivatalosan, de valóban mégis azzal az estélylyel kezdődtek, melyen Szalay Imre, a Nemzeti Múzeum igazgatója nov. 25-én este ebből az alkalomból vendégeiűl látta köz- és tudományos életünk kitűnőségeit, az ünnepre ide érkezett külföldi tudósokat és mindazokat, a kik a Múzeumhoz vagy a házigazdához közel állanak.

A Múzeum pompás előcsarnokát és a vendégek befogadására szánt emeleti helyiségeket ez alkalommal fényesen kivilágították. A nagyszámú vendégeket Szalay Imre múzeumi igazgató fogadta. A háziasszony tiszt az igazgató leánya, Trefort Ágost unokája, Szalay Lili kisasszony töltötte be.

A vendégek sorában ott voltak Széll Kálmán miniszterelnök, Wlassics Gyula, Darányi Ignácz és Láng Lajos miniszterek, számos egyházi és katonai főméltóság és az előkelő hölgyvilág tagjai közűl is többen. A fényes estély a késő éjjeli órákban ért véget.