Molnár Ferencz első szinpadi kisérlete

Vígszinház. Molnár Ferencz fiatal írónak első szinpadi kisérlete, "A Doktor úr" a Vígszinházban november 28-ikán kerűlt bemutató előadásra. A szindarabban a franczia szinműírók fortélyainak fogékony megfigyelésével rajzol az író egy ügyvédet, a ki minden áron hírnevet hajhász.

Doktor Sárkány fővárosi ügyvéd a hős, a kinek törekvése, hogy pörei utján az ujságok emlegessék, mint védő ügyvédet. Egyik kliense Pluzsér nevű hírhedt betörő, a ki mellett az ügyvéd már többször teljesítette a védő kötelességét...