A népszínház-utcai rablógyilkosság

Duffek József bünügyében tudvalevőleg a budapesti kir. büntetőtörvényszék uj vizsgálatot rendelt el annak igazolására, hogy a rablógyilkosságot valóban Duffek követte-e el, mert olyan uj bizonyítékok merültek fel, amelyek esetleg Duffer ártatlanságát valószínűsítik. Duffek ügyében az uj vizsgálatot Medvés Medico István dr. vizsgálóbiró folytatta le.

Duffek védője, Bárdos György dr. a vizsgálóbiróhoz most benyujtotta Duffek utlevelét, mely cseh, osztrák és román vizumokkal volt ellátva és amellyel a védő azt akarja bizonyítani, hogy Duffek, ha tényleg ő lett volna a gyilkos, elszökhetett volna a fővárosból, mert a gyilkosságot követően csak 8 nap mulva fogták el.

Hivatkozik a védő még tanukra is, akikkel azt akarja igazolni, hogy a meggyilkolt asszony ruháit más is eladhatta ugyanannak a ruhakereskedőnek, akivel Duffek hosszabb idő óta összeköttetésben állt. A vizsgálóbiró most hallgatja ki a tanukat és azután határoz a törvényszék az uj főtárgyalásról.