A nyomorgó ember vagyona

Néhány nap előtt temették el Tapolczán Weisz Ignácz sárszegi születésű Gétvén lakott órást.

Olyan vándorló órás volt, ki néhány krajczárért kijavitotta az órát, ráadásul szivesen fogadott el egy darab kenyeret, burgonyát, más effélét, és nem vetette meg az avult ruhát sem. Ha munkát nem kapott házról-házra, faluról-falura járt. Rendkivül szorgalmas, takarékos ember lévén, most, hogy meghalt 40,000 forint vagyont hagyott hátra, melyből szegény rokonai jussolnak.