Tanácsadó

Kérdés. Tehenészetet akarok felállítani, kaphatok-e állami támogatást? (W. J.)
Felelet. Az állam, tekintettel nehéz anyagi helyzetére, magántehenészet felállításához állami hozzájárulást nem adhat, az illetékes járási gazdasági felügyelő azonban jóminőségű tenyészanyag beszerzésében segítségére lesz.

Kérdés. Melyik állami intézet foglalkozik a gyógynövénytermelés előmozdításával és hol tudhatók meg a gyógynövények árai? (Gy. J. Bántapolcsány)
Felelet. A gyógynövények termelésének előmozdításával foglalkozik a földmívelésügyi minisztérium felügyelete alatt álló Gyógy- és Iparinövények Forgalmi Irodája (Budapest, IX., Lónyay-utca 7.) Ugyanott készséggel adnak a gyógynövények árára nézve is felvilágosítást.

Kérdés. 1. Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter és 2. Belitska Sándor honvédelmi miniszter hol lakik? (B. J.)
Felelet. 1 V., Rudolf-tér 6. – 2. VII., Ilka-utca 45/b

Kérdés. 1. Hol a Vásári Kereskedők Lapja és 2. az Országos Vásári lap szerkesztősége? (S. B.)
Felelet. 1. VIII., Baross-tér 17. – 2. VII., Garay-utca 16.

Kérdés. Olcsó kölcsönt részletfizetésre és állami támogatást gépvásárlásra kaphatok-e? (L. J. géplakatos.)
Felelet. Kölcsönt ma egyáltalán nem kaphat, legfeljebb úgy, ha a kölcsönt adót társul veszi az üzletbe. Az állam a mai rossz pénzügyei mellett egyéneket nem tud támogatni.

Kérdés. Autóvezetőnek hol tanulhatok ki? (O. F. gépész, Szentes)
Felelet. Bárhol, csak vizsgát kell tenni a rendőri hatóság előtt, hogy hajtási igazolványt kaphasson. Az állam is tart fenn ilyen iskolát és ez az állami soffőriskola Budapest, X., Százados utca 14.

Kérdés. Köteles vagyok-e forgalmi adót fizetni a cséplőgépem mellett dolgozó munkások keresete után? (Tiszabura)
Felelet. Igen.

Kérdés. 1912. évben kölcsönt vettem fel egy nyitrai banktól. Most vissza akarom fizetni, de a bank csak cseh koronában hajlandó elfogadni. Jogos-e a bank követelése? Ha kifizetem, kapok-e törlési engedélyt?
Felelet. A bank követelése jogos. Tartozása kifizetése esetén követelheti a törlési engedély kiadását, megtagadása esetén perrel kényszerítheti erre.