A vasárnapi választások eredményei

A Magyar Országos Tudósító jelenti: Az este 10 órakor befutott jelentések szerint a döntésre került 141 kerületben 76 egységespártit és 6 ellenzékit választottak meg. 18 kerületben pótválasztás lesz, 41 kerületben az eredmény még ismeretlen. A választási küzdelmek első sorozata a vasárnapi nap folyamán nemcsak megkezdődött, hanem befejezést is nyert.

A féktelen szenvedélyes választási harcmodor, amely mind a két felet, a kormánypártot úgy, mint az összes ellenzékieket elragadta, szinte a végsőkig csigázódott a tegnapi napra, amelyen 141 kerület sorsa dőlt el. Budapesten, ahol a választások csak elsején lesznek, épp ugy, mint a hátralevő többi 104 kerületben, türelmetlen izgalommal várták a vidéki választások eredményeit, amelyekről azonban egészen a késő délutánig semmiféle pozitív hir nem került nyilvánosságra.

Az egyes pártkörök központi vezetőségei állandó összeköttetésben állottak jelöltjeikkel, de sem az ideje, sem a kormányhoz érkezett jelentések estig nem igen adtak eredményeket, ugy hogy mindenütt a legnagyobb tájékozatlanság uralkodott. Az este és az éjjel folyamán a Hétfői Hirlap telefonját valósággal megostromolták a választások hireiért.