Sok párt, kevés ajánló

Az utcasarkokon egymást födik a plakátok: zöld, sárga, vörös, kék, fehér papirivek tarkállanak le a járókelők elé: a pártok mutatkoznak be és ajánlják jelöltjeiket a választók kegyébe. A lajstromos választás megnövelte a jelölteket és a pártok számát: a három budapesti lajstromos kerületben mintegy tizenöt párt jelentkezik mandátumért s a budapesti jelöltek száma megközelíti az ötszázat.

Ötszáz jelölt huszonöt mandátumra kissé sok volna, - ha a jelöltek mind megmaradnának. Egyelőre azonban még nagy bajok vannak a jelöltek és a pártok körül. Ötezer ajánló kell egy-egy kerületben valamelyik listához s miután a budapesti választások junius elsején lesznek, az ajánlások május 25-ig terjesztendők be. Most folyik a hajsza az ajánlók után s kiderült, hogy az ötezer aláirót igen nehéz összehozni. Kávéházakban, lakásokban, vendéglőkben, klubokban járnak a pártok ügynökei, hogy megszerezzék az aláírásokat és sok ilyen hangosplakátu pártnak eddig még több a falragasza és a jelöltje, mint az ajánlója.

Az ajánlók aláírásánál már egynéhány párt elhull. A budapesti választásokon végeredményében a jelöltek száma mégse lesz olyan veszedelmesen nagy. Az ajánlók gondoskodnak róla, hogy a fölösleges pártok már a jelölésnél elhulljanak.