X-sugarak és az ember kora

 A repülőgépek építésére fölhasználandó deszkákat előbb X-sugarak hatásának teszik ki, hogy annak esetleges hibáját megállapíthassák. Nos, az a kérdés merül föl: lehetne-e ezeket a sugarakat az ember korának megállapítására is felhasználni.

Erre a gondolatra egy francia vizsgálóbiró jött rá, aki tudni akarta a vádlott korát, vajjon elmult-e husz esztendős? A szakértő gyakorlott szeme legott észrevette, hogy a belső és külső porcok csontosodása immár megtörtént, ami a serdülő ifjaknál a tizennégy és a tizennyolc életév között megy végbe. Pontos vizsgálat után az orvosok kijelentették, hogy a vádlott tizennyolc éves elmult, de nem több tizenkilenc évesnél.

Legujabb az X-sugarakat a hegedű korának megállapítására is alkalmazzák. Sőt ennél is tovább mennek: mesterségesen megöregítik a hegedüt! Hogyha az egészen ujonnan készült hegedüt néhány óra hosszat kiteszik az X-sugarak hatásának, a hegedü jó – hatvan esztendőt öregszik s állítólag olyan a hangja, mintha legalább is valami régi – Stradivárius volna .