A Máv-ot bérbeveszik a franciák

A francia közgazdasági sajtó egyik legmegbizhatóbb távirati ügynöksége, az Agence Telegraphic Universelle, legutóbbi kiadása szenzációs hirt röpit a világba, amely hir már többször kisértett a külföldi lapokban, de ilyen határozott formában még nem látott napvilágot.

A Budapestről keltezett távirat jelenti, hogy a francia pénzügyi trösztök egyik legjelentősebbike, az Union Européenne Industrielle et Financiére, melyben a világhirü Schneider-Creusot-cég a legerősebb érdekelt, de melyhez ujabban a Stinnes-konszern is csatlakozott formális ajánlatot tett a magyar kormánynak, a Máv. bérbeadására vonatkozólag. 

A fentemlitett francia pénzügyi szindikátus Párisban báró Korányi Frigyes meghatalmazott miniszter magyar követtel vette fel a tárgyalások fonalát, mig Budapesten a miniszterelnökséggel a bécsi francia követ közvetitésével indultak meg a tárgyalások. 

A távirat szószerint a következő: 

Párizs, augusztus 20.
A magyar államvasutak bérbevétele

Budapestről értesitenek, hogy az „Union Européenne Industrielle et Financiére”, melyben a „Le Creusot”-cégnek van a legnagyobb érdekeltsége, ujabb ajánlatot adott be illetékes helyen a magyar államvasutak bérletére. Az ajánlatot egyidejüleg Párizsban báró Korányi miniszter, magyar követnél is megismételték. Budapesten a bécsi francia követ közvetitésével kezdődtek meg a tárgyalások. 

A hir valódiságáról, tekintettel arra, hogy a magyar kormány illetékes tényezői nem tartózkodnak a fővárosban, nem állott módunkban meggyőződni, de a hir forrása olyan megbizható, hogy annak komolyságában nincsen okunk kételkedni.